در این قسمت لیست بلیط لحظه آخری را مشاهده میکنید:

مسیر قیمت نمایش
Bojnurd - Tehran 637,600 نمایش
Maku - Tehran 675,000 نمایش
Tabriz - Tehran 700,000 نمایش
Gorgan - Tehran 700,000 نمایش
Kermanshah - Tehran 700,000 نمایش
Shiraz - Tehran 702,300 نمایش
Kermanshah - Tehran 706,000 نمایش
Shiraz - Tehran 720,000 نمایش
Asaluyeh - Tehran 750,000 نمایش