بلیط هواپیما مشهد به تهران

در تاریخ شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

724,300 تومان
ساعت ۲۰:۵
ظرفیت 4
کلاس اکونومی
شماره پرواز 29
771,200 تومان
ساعت ۲۱:۰
ظرفیت 2
کلاس اکونومی
شماره پرواز 4056